TimeBox is shutting down

Unfortunately we have some sad news – on the 5th of December 2016 we’ll be shutting down TimeBox.

Despite being a product loved by many, we’ve simply not had the resources or time to dedicate to TimeBox’s sales and development. For this reason, it’s with a heavy heart we have decided to shut down the service.

TimeBox was very much an important personal project for us, fulfilling the need for a quick and simple personal way to communicatie our availability (as freelancers) to many companies automatically. 

We were too dependant on the cooperation of software vendors for our success, and it would still require significant development and growth to ensure a worthwhile investment of time and money.

We have decided to contribute the project to Github in the near future, so parties can take it to use for their own (non commercial) benefit.

Thank you for your support over the past years and we hope you found TimeBox useful.

All the best,

Team TimeBox

P.S. If you have any questions or would like to reach out directly, please feel free to contact us on timebox@sciomino.com

Breathe In. Breathe Out.

Sciomino.com, de Marktplaats van Kennis is na 6 jaar uiteindelijk niet het succes geworden dat wij ervan gehoopt hadden. Het gebruik van het platform is achtergebleven bij onze verwachting. We sluiten de poorten, en kijken vooruit.

TimeBox krijgt nu onze volledige aandacht.

_______

Sciomino.com, the Marketplace of Skills, will close its doors.

While the last six years have been an incredible journey, we’ve made the tough decision to discontinue the Sciomino service.

We are now focussing solely on TimeBox.

Onderzoek toont belang aan van ‘inzicht in kennis en vaardigheden van de medewerkers van een bedrijf’

Afgelopen week verschenen de resultaten van een onderzoek van Tempo Team in het nieuws. Die wijzen erop dat er nog het één en ander schort aan het inzicht in de kennis en vaardigheden van de medewerkers van een bedrijf.

Dit vinden de werkgevers volgens het onderzoek:
‘Zo vindt 50% (van de werkgevers) dat nieuwe kennis binnen hun organisatie onvoldoende wordt ontwikkeld en gedeeld.  Dit heeft consequenties op de werkvloer, want een kwart van de werkgevers vindt dat een substantieel deel van de huidige werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikt.’

De werkgevers zien ook dat ze er iets aan moeten doen:
‘Werkgevers zien, volgens het onderzoek, investeren in kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers en het vergroten van betrokkenheid en professionaliteit van medewerkers als hun grootste uitdagingen. ‘

Vervolgens geeft een woordvoerder aan waar de werkgevers kunnen beginnen:

‘Dat vergt een goed inzicht in wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt…’

Maar… hoe krijg je dan inzicht in kennis?
Dát is waar Sciomino een handje kan helpen. Sciomino biedt een interne marktplaats van kennis, waar mensen in een organisatie zich kunnen profileren met wat ze kunnen. Sciomino aggregeert vervolgens alle kennis van alle medewerkers en maakt deze voor iedereen eenvoudig doorzoekbaar en vindbaar. Zo vind je altijd de juiste persoon, met de juiste kennis. Maar je kunt ook per kennisveld zien wie over deze kennis beschikt.

scr_knowledge3_nl

Sciomino gaat verder dan alleen een lijstje personen. Mensen kunnen verschillen in nivo van kennis, zo zijn sommige mensen expert op bepaalde gebieden, terwijl anderen zich juist op bepaalde gebieden willen ontwikkelen. Sciomino koppelt deze mensen aan elkaar. Zodat er van elkaar geleerd kan worden in de organisatie. Daarnaast biedt Sciomino inzicht in de ‘vergrijzing’ van kennis en wordt per leeftijdsgroep aangegeven hoe de kennis is verspreid.

Sciomino biedt de handvatten om inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor kennisuitwisseling middels een vraag-en-aanbod module én koppelt met externe social media (twitter en linkedin) om te kunnen tonen hoe medewerkers zich buiten het bedrijf profileren.

scr_socialinsights_nl

Sciomino is dus een volwaardige social business tool waar een kleine organisatie direct mee van start kan, om kennis in kaart te brengen. Voor grote organisaties zijn er verschillende integratie mogelijkheden met bestaande systemen. Zo koppelt Sciomino bijvoorbeeld aan een bestaand HR systeem, voor het vullen van een basis profiel voor de medewerkers. Hierdoor kan met een vliegende start worden begonnen.

En nu?

Ministerie van Economische Zaken kiest voor Sciomino

We zijn trots op onze nieuwe klant: het Ministerie van Economische Zaken.

Het ministerie van Economische Zaken wil dat medewerkers beter van elkaar kunnen weten hoe er samengewerkt wordt aan een innovatief, ondernemend Nederland. Momenteel kunnen de koplopers in de huidige trajecten rondom de netwerksamenleving elkaar niet eenvoudig vinden.

Ook de medewerkers van het ministerie werken flexibel en zitten niet meer op vaste tijden op een vaste plek. Het is daarom extra belangrijk dat men elkaar nog goed kan blijven vinden. Kennis moet verankerd blijven binnen het ministerie van EZ, ook als mensen het ministerie verlaten vanwege zwangerschap, mobiliteit, pensioen en dergelijke.

Binnen het ministerie van EZ bleken de aanwezige mogelijkheden van Ning, Pleio, Yammer en intranet hiervoor niet toereikend. Men was dus op zoek naar iets wat de behoeften rondom kennisdeling wél kan faciliteren, en kwam zodoende uit bij Sciomino.

Vermijden van de single platform valkuil
Het ministerie kiest er bewust voor om Sciomino náást de andere tools in te zetten, en integratie te zoeken waar mogelijk. En werpt daardoor niet zoals met de voorgaande initiatieven een bedrijfsbrede verplichting op, maar faciliteert een bestaande behoefte op de beste manier. Dit komt overeen met het advies dat Euan Semple geeft: “Avoid single platforms like the plague” en “Use Trojan Mice”.

Excerpt from Organizations don't tweet, people do - Euan Semple
Excerpt from Organizations don’t tweet, people do – Euan Semple

KennisDELEN
Het ministerie van EZ begint dus bewust klein, en zoekt vooral de combinatie met andere deel-initiatieven. Zo wordt er volgende week op Deell een Workshop gegeven óver Sciomino, getiteld “Op zoek naar (kennis van) collega’s? Check de marktplaats voor en door EZ’ers

En dit is precies hoe kennisdelen écht hoort te werken, door de focus op het DELEN te leggen!

:: meer informatie over Sciomino, de interne marktplaats van kennis ::

Nieuwe release live

In overleg met onze klanten en gebruikers hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. Naast usabilityverbeteringen en minor bugs zijn er deze keer ook een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd. Alles om het gebruik van Sciomino makkelijker te maken! Wat hebben we zoal gedaan?

1. Beter inzicht in gebruik
Een tijdje geleden hebben we een tweetal persoonlijke features geïntroduceerd, en nu wilden we ‘Activiteit in Sciomino’ beter onder de aandacht brengen.

Daarom is de brede zoekbalk naar de header verschoven, en er is een onderdeel updates toegevoegd die het meest recente gebruik toont. Dus aangepaste statussen, mensen die kennisvelden hebben toegevoegd etc. Op deze manier is activiteit op het platform beter te zien.Updates

2. Never miss a beat!
In het onderdeel marktplaats (stel een vraag) worden vragen gesteld en antwoorden gegeven. Op de hoogte blijven is dan cruciaal. Vanaf nu ontvangen alle bijdragers aan de discussie hiervan een notificatie via de mail. Op deze manier gaan nuttige bijdragen niet meer ongezien voorbij. Dit is uiteraard ook weer uit te zetten.comments

3. #tags en twitter
Op tag-pagina’s wordt een twitter-stream getoond. Dit is bijvoorbeeld ook handig wanneer er een specifieke tag voor een evenement wordt gebruikt.

tag

4. Makkelijker labellen van vragen
Onderaan een vraag kunnen al eenvoudig labels worden toegevoegd. Vanaf nu kunnen daar ook termen worden gebruikt die nog niet bestaan.

opendata

5. Onderdelen uit Sciomino gebruiken in het eigen intranet
Er zijn vanaf nu widgets beschikbaar, waarmee onderdelen uit Sciomino getoond kunnen worden op het bestaande intranet, of elke andere website. Sciomino wordt op deze manier onderdeel van andere interne communicatie en kan het beter worden ingebed in bestaande werkprocessen. Er is een aantal widgets, de meest gebruikte zijn: users, kennisvelden en berichten. Kijk voor details op de speciaal hiervoor gemaakte website developer.sciomino.com

lists

Als je zelf nog ideeën voor ons hebt, laat het dan ff weten!

Het puberende brein en social business – een korte musing

Vroeger
Begin deze eeuw kregen we een laptop van ons werk. C’est tout.
De IT afdeling was verantwoordelijk voor ALLE programma’s die we gebruikten op die pc’s. Je kreeg gedonder als je iets downloadde van het internet wat niet bekend was. Toegang tot sommige websites waren geblokkeerd, niet alleen de streams van facebook en twitter, maar ook sites als slideshare mochten niet tijdens werktijd worden bezocht.

Heden
We hebben een laptop, soms al een ipad van ons werk.
We hebben zelf een smartphone. We hebben een bedrijfsapp.
We kunnen thuis op onze eigen laptop bij spullen op kantoor.
We zijn met onze collega’s ook ‘buiten’ het bedrijf gelinked. Dit is een andere wereld, die vraagt om andere IT-normen en waarden.

Uitdaging
Toch zien we vele interne IT-organisaties worstelen met deze wereld. Er zitten (veelal) mannen die gewend zijn de regels te handhaven, regels die we ‘vroeger’ hebben opgesteld. Zij beschermen ons van de boze buitenwereld. Maar ze zijn de grip een beetje kwijtgeraakt.

Ik vergelijk de uitdaging van deze IT organisaties wel eens met puberen. Toen wij klein waren, luisterden we (meestal) naar onze ouders. Toen we ouder werden en gingen puberen vonden we dat we alles zelf wel wisten en konden. En in ieder geval deden we het. Onze ouders moesten noodgedwongen ook hun aanpak en houding veranderen. Loslaten. Vertrouwen. Beetje bijsturen hier en daar. En weerstand leidde alleen maar tot grote ruzies.

Binnen bedrijven is dit niet anders, wij zijn de pubers, en IT speelt de rol van ‘ouders’. Hun rol moet ook veranderen, en net zoals bij het hebben van kinderen, gaat dat gepaard met geduw, getrek en geschreeuw. Soms loopt het super vloeiend, vaak loopt het stroef.

Succes aan ons allen 😉