Onderzoek toont belang aan van ‘inzicht in kennis en vaardigheden van de medewerkers van een bedrijf’

Afgelopen week verschenen de resultaten van een onderzoek van Tempo Team in het nieuws. Die wijzen erop dat er nog het één en ander schort aan het inzicht in de kennis en vaardigheden van de medewerkers van een bedrijf.

Dit vinden de werkgevers volgens het onderzoek:
‘Zo vindt 50% (van de werkgevers) dat nieuwe kennis binnen hun organisatie onvoldoende wordt ontwikkeld en gedeeld.  Dit heeft consequenties op de werkvloer, want een kwart van de werkgevers vindt dat een substantieel deel van de huidige werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikt.’

De werkgevers zien ook dat ze er iets aan moeten doen:
‘Werkgevers zien, volgens het onderzoek, investeren in kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers en het vergroten van betrokkenheid en professionaliteit van medewerkers als hun grootste uitdagingen. ‘

Vervolgens geeft een woordvoerder aan waar de werkgevers kunnen beginnen:

‘Dat vergt een goed inzicht in wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt…’

Maar… hoe krijg je dan inzicht in kennis?
Dát is waar Sciomino een handje kan helpen. Sciomino biedt een interne marktplaats van kennis, waar mensen in een organisatie zich kunnen profileren met wat ze kunnen. Sciomino aggregeert vervolgens alle kennis van alle medewerkers en maakt deze voor iedereen eenvoudig doorzoekbaar en vindbaar. Zo vind je altijd de juiste persoon, met de juiste kennis. Maar je kunt ook per kennisveld zien wie over deze kennis beschikt.

scr_knowledge3_nl

Sciomino gaat verder dan alleen een lijstje personen. Mensen kunnen verschillen in nivo van kennis, zo zijn sommige mensen expert op bepaalde gebieden, terwijl anderen zich juist op bepaalde gebieden willen ontwikkelen. Sciomino koppelt deze mensen aan elkaar. Zodat er van elkaar geleerd kan worden in de organisatie. Daarnaast biedt Sciomino inzicht in de ‘vergrijzing’ van kennis en wordt per leeftijdsgroep aangegeven hoe de kennis is verspreid.

Sciomino biedt de handvatten om inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor kennisuitwisseling middels een vraag-en-aanbod module én koppelt met externe social media (twitter en linkedin) om te kunnen tonen hoe medewerkers zich buiten het bedrijf profileren.

scr_socialinsights_nl

Sciomino is dus een volwaardige social business tool waar een kleine organisatie direct mee van start kan, om kennis in kaart te brengen. Voor grote organisaties zijn er verschillende integratie mogelijkheden met bestaande systemen. Zo koppelt Sciomino bijvoorbeeld aan een bestaand HR systeem, voor het vullen van een basis profiel voor de medewerkers. Hierdoor kan met een vliegende start worden begonnen.

En nu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s