Timebox wordt nieuwe standaard voor beschikbaarheids-informatie

De pilot van TimeBox is afgelopen en laat een duidelijk resultaat zien: er is behoefte aan realtime inzicht in beschikbaarheidsdata, en TimeBox levert dat.

Flexwerkers, bemiddelaars en flexsoftwarebedrijven onderkennen het probleem van verouderde beschikbaarheidsinformatie, én zijn enthousiast over de oplossing die TimeBox voor het actualiseren daarvoor biedt.

Flexwerkers
Bijna 1000 flexwerkers hebben gedurende de pilot gebruik gemaakt van TimeBox. Uit een afsluitende enquete leerde we onder andere dat van de 82% gebruikers die hun beschikbaarheid voor werk hadden ingevuld, meer dan 60% daarvan dit met één of meerdere bedrijven deelde. Nog steeds is er ook een aanzienlijk deel gebruikers die niet één van de huidige bedrijven als bemiddelaar heeft, maar afwacht tot er voor hen bekende bedrijven aansluiten.

Resultaten enquete flexwerkers
Meest opvallende antwoorden uit enquete onder flexwerkers

Bemiddelaars
Uit de evaluatie met de deelnemende bedrijven leerden we dat het merendeel van hen de data uit TimeBox bruikbaar vond voor hun organisatie. Van de flexbedrijven waren degene die bemiddelde in zzp-ers het meest enthousiast. Ruim 85% wil de data in hun software geïntegreerd zien. Omdat er via TimeBox ook ‘nieuwe kandidaten’ langskomen, gaf meer dan 60% aan van die kandidaten gelijk wel wat meer te willen weten.

Meest opvallende antwoorden uit evaluatie bemiddelaars
Meest opvallende antwoorden uit evaluatie bemiddelaars

Flexsoftware bedrijven
Voor en tijdens de pilot hebben we met een aantal flex-softwarepartijen om tafel gezeten. Ze onderkennen dat hun klanten een probleem hebben met het actueel houden van de beschikbaarheidsdata, en ze zien voor zichzelf een actieve rol weggelegd om dit aan hen te kunnen leveren.

Samenvattend
De zzp-er wil zijn data met nog méér partijen delen. De bemiddelaars vinden de data bruikbaar en willen het geïntegreerd in hun software. De flexsoftware leveranciers willen graag werken met een standaard voor beschikbaarheidsinformatie, en onderzoeken een koppeling. De pilot is geslaagd, en onze missie voor de aankomende maanden is duidelijk: TimeBox de nieuwe standaard maken voor beschikbaarheidsinformatie, dus sluit nu aan!

  • Flexwerkers: Download de app in de Appstore of via Google Play en breng je bemiddelaars op de hoogte!
  • Bemiddelaars of Flexsoftwarebedrijven: Ga naar www.timebox.nu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s