Ministerie van Economische Zaken kiest voor Sciomino

We zijn trots op onze nieuwe klant: het Ministerie van Economische Zaken.

Het ministerie van Economische Zaken wil dat medewerkers beter van elkaar kunnen weten hoe er samengewerkt wordt aan een innovatief, ondernemend Nederland. Momenteel kunnen de koplopers in de huidige trajecten rondom de netwerksamenleving elkaar niet eenvoudig vinden.

Ook de medewerkers van het ministerie werken flexibel en zitten niet meer op vaste tijden op een vaste plek. Het is daarom extra belangrijk dat men elkaar nog goed kan blijven vinden. Kennis moet verankerd blijven binnen het ministerie van EZ, ook als mensen het ministerie verlaten vanwege zwangerschap, mobiliteit, pensioen en dergelijke.

Binnen het ministerie van EZ bleken de aanwezige mogelijkheden van Ning, Pleio, Yammer en intranet hiervoor niet toereikend. Men was dus op zoek naar iets wat de behoeften rondom kennisdeling wél kan faciliteren, en kwam zodoende uit bij Sciomino.

Vermijden van de single platform valkuil
Het ministerie kiest er bewust voor om Sciomino náást de andere tools in te zetten, en integratie te zoeken waar mogelijk. En werpt daardoor niet zoals met de voorgaande initiatieven een bedrijfsbrede verplichting op, maar faciliteert een bestaande behoefte op de beste manier. Dit komt overeen met het advies dat Euan Semple geeft: “Avoid single platforms like the plague” en “Use Trojan Mice”.

Excerpt from Organizations don't tweet, people do - Euan Semple
Excerpt from Organizations don’t tweet, people do – Euan Semple

KennisDELEN
Het ministerie van EZ begint dus bewust klein, en zoekt vooral de combinatie met andere deel-initiatieven. Zo wordt er volgende week op Deell een Workshop gegeven óver Sciomino, getiteld “Op zoek naar (kennis van) collega’s? Check de marktplaats voor en door EZ’ers

En dit is precies hoe kennisdelen écht hoort te werken, door de focus op het DELEN te leggen!

:: meer informatie over Sciomino, de interne marktplaats van kennis ::

One thought on “Ministerie van Economische Zaken kiest voor Sciomino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s